Budaya/Sastra

Hai, Laut

Oleh: Rahayu Yun Putri Hai, Laut. Apa kabar? Masihkah kau marah dengan kami para manusia ini? Hai, Laut. Bagaimana? Apakah tak ingin kau ...